Taxatie


Wij kunnen voor u een taxatierapport opmaken voor verschillende doeleinden. Meestal is dit ten behoeve van de aanvraag voor een hypothecaire geldlening. Een taxatierapport kan ook worden gebruikt voor een aan- of verkoopbeslissing of een boedelscheiding. Indien alle relevante stukken aanwezig zijn, kunnen wij het rapport binnen 48 uur leveren.Tevens zijn wij aangesloten bij het NWWI. Deze instantie valideert taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.