Verkoop

Een goed resultaat bij de verkoop van de woning is nauw verbonden met een adequate aanpak van uw NVM-makelaar. Om een vlotte en succesvolle verkooptransactie te realiseren, hebben wij onze verkoopprocedure hieronder in 10 stappen weergegeven.

Vrijblijvende waardebepaling en introductie

Aan de gehele verkoopprocedure gaat eerst een introductiegesprek vooraf met een gratis vrijblijvende waardebepaling. Dit vindt plaats op een door uzelf te bepalen tijdstip.

Opname van de woning

De woning wordt door ons opgenomen. Hierbij worden zorgvuldig de maten, materialen, voorzieningen, roerende zaken en bouwkundige constructies omschreven. Deze gegevens worden tezamen met de gemaakte foto’s en de bijhorende publiekrechtelijke informatie samengevat in een duidelijke full colour brochure alsmede een PDF-versie. Uiteraard worden de teksten en foto’s vóór publicatie ter goedkeuring aan u voorgelegd.

Marketingstrategie

Gezamenlijk bekijken we wat voor uw woning de meest geschikte manier van adverteren is. Wij gebruiken hiervoor diverse internetsites, sociale media, kranten en (vak)bladen. Op deze manier is het mogelijk om elke doelgroep op zijn eigen specifieke manier te benaderen. Wij beschikken ook over diverse soorten verkoopborden welke in uw tuin of aan de gevel kunnen worden bevestigd. De verkoopborden kunnen tevens naar eigen wens ontworpen worden.

Vraagprijs

Een vraagprijs kan op een aantal verschillende manieren worden vastgesteld. Dit is afhankelijk van diverse factoren zoals omgeving, courantheid en de op dat moment geldende marktsituatie. In samenspraak met u bepalen we de vraagprijs.

Bezichtigingen

Het bezichtigen is één van de belangrijkste werkzaamheden, waarin een makelaar zich kan bewijzen en onderscheiden. Al onze medewerkers beschikken over de juiste vaardigheden om uw woning vakkundig te presenteren aan de kandidaat-koper.

Onderhandelingen

De fase van onderhandelen is minstens zo belangrijk als de voorgaande fase. Een succesvolle verkoop is meer dan alleen een hoge opbrengst. Er zijn ook andere factoren die van belang zijn, zoals de opleveringsdatum, de eventuele voorbehouden en de roerende zaken. Wij voeren de onderhandelingen professioneel en slagvaardig, uiteraard geheel in samenspraak met u.

Koopovereenkomst

Wanneer uw woning verkocht is, wordt er (meestal door ons) een koopovereenkomst opgemaakt. Deze zullen wij grondig met u doornemen, voordat u deze ondertekent. Daarna zullen we ervoor zorgdragen dat de koper de koopovereenkomst ook zo snel mogelijk ondertekent.

Termijnbewaking

Bij een tot stand gekomen koopovereenkomst kunt u met verschillende termijnen te maken hebben. Bijvoorbeeld het verlopen van de ontbindende voorwaarden of het storten van de waarborgsom door de kopers. Wij houden deze nauwkeurig voor u bij, zodat hierover geen problemen kunnen ontstaan.

Overdracht bij de notaris

Op de dag van de oplevering gaan wij met u mee naar de notaris waar de overdracht zal plaatsvinden. Mochten er tijdens de overdracht nog onduidelijkheden ontstaan, dan kunnen we u ter plekke bijstaan en adviseren.

Succesvolle verkoop

Gefeliciteerd! Rest ons niets meer dan u te feliciteren met een succesvolle verkooptransactie. Wij hopen u in de toekomst weer van dienst te kunnen zijn.

nvm
nwwi
vastgoedcert-1024x246

Recente aan- en verkopen

Hoge Duin en Daalseweg 26

Bloemendaalseweg 329F

Reinier van Holylaan 11